Kamuoyu.org

ATATÜRK ‘ÜN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

Tayfun Gökhan SOYTAN

Tayfun Gökhan SOYTAN

  • Tayfun Gökhan SOYTAN
  • 28 Temmuz 2017
  • ATATÜRK ‘ÜN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ için yorumlar kapalı
  • 1.598 KEZ OKUNDU

“Başarılı liderler doğru zamanda doğru amaçla doğru hareketi yapar.”
John C.Maxwell.

Atatürk’ün 1915 de Çanakkale Savaşlarında düşmanın nereden çıkacağını görmesi ,cephede en zor anların birinde “Ben size savaşmayı değil ,ölmeyi emrediyorum.”sözü ile askerlerine MANEVİ BİR GÜÇ ve İNANÇ kazandırmıştır.Bu yüzden burada Atatürk VİZYONER LİDERLİK örneği göstermiştir.Ayrıca yine Çanakkale Savaşlarında insiyatif kullanarak komutasındaki alayı Conkbayır’a yönlendirerek alayındaki askerleri(emrin yerine kendi dediğini yapmak ve askerleri ETKİ altında bırakmak) etkilediğinden burada da DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK göstermiştir.
Atatürk Milli Mücadelenin mimarı olurken elde ettiği başarıyı ,kurduğu cemiyet ,yaptığı İnkılaplar ,kazandığı zaferlere rağmen hiçbir zaman gururlanmayıp BEN yaptım yerine bu başarıları Türk milletine ve onun şerefli evlatlarına atfetmiştir.BEN yaptım yerine Türk milleti başardı yani BİZ başardık demiştir.Burada da Atatürk Peter F.DRUCKER ‘ın iyi bir yönetici olmadaki 8 altın kuraldan 8.madde olan BEN yerine BİZ dediğinden aynı zamanda da iyi bir YÖNETİCİDİR.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu ya gelmesinin en önemli nedeni Osmanlı Devletinin 1.Dünya savaşından sonra imzaladığı Mondros Mütarekesinin koşullarıydı.Türk milletinin en zor kaldığı bu dönemde Atatürk İstanbul’dan 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıkmıştı .Halkı bilinçlendirmek için Havza ve Amasya’da genelgeler düzenlemiştir.Burada Atatürk” Türk’ün onuru,kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür.Böyle bir ulus ,tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir.Ya İstiklal Ya Ölüm!”diyerek Milli Mücadeleyi başlatmıştır.Bugün gelecekte olabilecek ,durumu bugün için düşünce düzeyinde oluşturduğundan,Türk milletine inanç yükleyerek yönlendirdiğinden VİZYONER LİDERLİK örneğini göstermiştir.Ayrıca Havza genelgesinde Atatürk ü İstanbul a geri çağırdıklarında dönmeyip Genelgeleri düzenledikten sonra yoluna devam ederek de DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK örneğini de sergilemiştir.(KARİZMASINI kullanarak,milli bilinci uyandırarak halka FİKİR aşılayıp halkı etkileyip peşinden sürüklediği için.)
Atatürk’ün en büyük ideali ,milletini tam bağımsız,çağdaş ve ileri uygarlık düzeyine ulaştırmaktır.Bir diğer amacı da tüm ulusların barış içerisinde yaşamasıydı.Atatürk bu hedefte önüne çıkan tüm engelleri yıkmıştır.Atatürk burada gelecekteki hedefini belirleyip bu hedef doğrultusunda hareket ettiğinden VİZYONER LİDERLİK örneği sergilemiştir.Burada şunu da diyebiliriz diye düşünüyorum.TRANSFORMASYONEL LİDERLİK te liderin bir VİZYONunun olması ,bu vizyonla izleyenlere enerji vermesi gerekir diyor .Burada da bana göre TRANSFORMASYONEL LİDERLİK örneği sergilemiştir LİDERİMİZ.(TRANSFORMASYONEL sözlük anlamı dönüşümcü demek).
TRANSFORMASYONEL LİDERLİKTE liderin üçüncü özelliği” güçlü bir kişisel değerler setine sahip olması gerekmektedir”denilmektedir. Atatürk cesurdur,soyut düşünme yeteneği vardır,ileri görüşlüdür kendine güvenir,mütevazi,…….dir.Bunlardan dolayı da TRANSFORMASYONEL LİDERDİR.
ETİK liderlikte “Liderin davranışlarında dürüstlük ve bütünlüğü sağlaması , izleyenlerle daha güvenli ilişki kurmayı sağlar.”der.Atatürk “Milletin başkanı olan kişinin halka doğruyu söylemesi ve halkı aldatmaması ,halkı genel durumdan haberdar etmesi son derece önemlidir.”der.Buradaki davranışı da ETİK LİDERLİK davranışıdır.
Atatürk ‘ün büyük fikirleri ve ülkeyi kurtarmak gibi hedefleri vardı ve bu hedefler doğrultusunda hareket ederdi.Adeta İKNA sözleşmesi yapmış gibi İKNA ederdi.Latin alfabeyi kullanmak konusunda Türk halkını o kadar motive etmiş ve ikna etmiştir ki herkes yeni alfabeyi bilmeyenlere ÖĞRETMİŞTİR.Türk halkı mantıklı ve İKNA edici olan güçlü bir liderliğin yol göstericiliğinde DEĞİŞİMİ kabul etmiştir.Burada Atatürk ikna sözleşmesini kullandığından VİZYONER, ÖĞRETİM ve DÖNÜŞÜM yaptığından ÖĞRETİMSEL ve DÖNÜŞÜM LİDERLİK örneği sergilemiştir.(Dönüşümde fikir aşılanması gerekir.Burada yeni alfabenin öğrenilmesi fikri aşılanmış.)
Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik vasıflarını kurmuş olduğu cümlelerde de görmek mümkündür.”Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözüyle kurmuş olduğu cumhuriyetin sonsuza dek var olacağını belirtmiştir. Atatürk ben diktatör değilim halkın temsilcisiyim sözü de burada çok etkilidir kendisinin bir gün öleceğini lakin halkın kabulünde kurulan cumhuriyetin her zaman var olacağına değinmiştir. Burada Atatürk VİZYONER LİDERLİK örneği göstermiştir.
Atatürk her zaman halkın refahını ,kamu yararını ön planda tutmuştur.Bundan dolayı yukarıdaki her paragrafta aslında birer ETİK LİDERLİK örneğini de sergilemiştir.
Atatürk eğitim ve öğretime de önem vermiş.Matematik ve geometri kitaplarını yazmıştır.Burada ÖĞRETİMSEL LİDERDİR.
Atatürk SÜPER LİDERDİR.Her zaman kendisini geliştirmiştir ve davranışlarının izlenilmesiyle diğer ülkelerin liderlerini etkilemiştir.Birkaç tanesinin sözleri:
Venizelos, Yunanistan Başbakanı, 12.1.1934
“Norveç Nobel Komitesi Başkanlığı’na;
“Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla bölgedeki istikrarsız durum sona ermiştir. Teokratik bir rejimle yaşayan, din ve hukuk kavramlarının birbirine karıştığı, çökme sürecindeki bir İmparatorluğun yerini, güç ve hayat dolu, modern ve milli bir devlet almıştır. Barış dünyasına bu değerli katkı, Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa sayesinde yapılabilmiştir. Yunanistan Hükümeti Başbakanı sıfatıyla, Mustafa Kemal Paşanın Nobel Barış Ödülü’ne adaylığını takdim etmekten şeref duymaktayım.”
Franklin D. Roosevelt, ABD Başkanı,1937
“Sovyet Cumhuriyetler Birliği Dışişleri Bakanı Litvinof, bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının , Avrupa’da değil, Boğazların gerisinde, Ankara’da yaşadığını, Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.”
Franklin D. Roosevelt, ABD Başkanı, 1938
Atatürk 1938 başlarında manevi kızı Ülkü ile Florya’daki bir yaz günü yaşantısını 20 dakikalık kısa metrajlı bir film olarak F. D. Roosevelt’e gönderdi ve O’nu Türkiye’ye davet etti. Aralarında bir süre sonra hediyeler teati edildi. Atatürk ona bir pul koleksiyonu, ABD Başkanı da Atatürk’e o zaman için çok orijinal olan bir müzik dolabı (Şişli Atatürk Müzesi’nde en üst katta sergilenmektedir) gönderdi. Atatürk’ün vefatı üzerine, ABD Başkanı gönderdiği mesajda özetle şunları yazdı;
“Üzüntüm iki katlıdır. Birincisi, güvenilir bir dostumuzu ve çağın en büyük devlet adamını kaybettiğimiz için, ikincisi ise böyle bir devlet adamıyla şahsen tanışma fırsatını ebediyen kaçırdığım için.”
Winston Churchil, İngiltere Başbakanı, 1938
“Savaşta Avrupa’yı kurtaran, savaştan sonra da milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu değil, Avrupa için de büyük kayıptır.”
L’illustration Dergisi, Paris , 1938
“Tarih çok büyük adamlar gördü. İskender’leri, Napolyon’ları, Washington’ları gördü. Ancak, yirminci yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk, bu Türk oğlu Türk kırdı…”
El Mısri Gazetesi, Kahire, 1938
“Atatürk, tarihte görülmüş olan büyük adamların hiç birine benzemez. Çünkü, O’nun yaptıkları Adem oğullarının yapabilecekleri şeylerden değildir. O büsbütün başka bir insandı.”
Völkischer Beobachter Gazetesi, Almanya, 1938
“Atatürk, geride Türkiye’ yi etrafında hiç bir düşman devlet kalmaksızın bırakmıştır. Bu, zamanımızda hiç bir liderin başaramadığı bir şeydir.”
Deutsche Allgemeine Zeitung Gazetesi, Almanya, 1938
“Bu müstesna adamın benzerinin bir daha dünyaya geleceğini sanmıyoruz. O’nun gerçek büyüklüğünü zaman gösterecektir.”
Kont Sforza, İtalya Dışişleri Bakanı, 1944
“Türkler Mustafa Kemal’e yanlışsız ve eksiksiz bir demokrasinin temellerini atığı için minnettardır.”
Albert Einstein, 1950
“Atatürk asrımızın dâhi bir devlet adamıdır.”
(İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münir Ülgür’ün anlattığına göre, 1950 yılında USA’ da Albert Einstein’ ı evinde ziyaret ederler. Onları kapıda karşılayan A. Einstein, Türkiye Delegasyonu’na özel bir ilgi gösterir ve ilk iş olarak yukarıdaki sözlerle Atatürk hayranlığını belirtir.)
Pandit Nehru, Hindistan Başbakanı, 1963
“Atatürk, gençlik günlerinde benim kahramanımdı. O, çağın yapıcılarından biridir. O’nun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyorum.”
Enver Paşa’nın O’nun için söyledikleri (Emre Kongar, ‘Atatürk’, 1980, s.229)
1917 Çanakkale savaşlarından sonra Doktor Nazım ve bir başka nüfuzlu İttihat ve Terakki üyesi komutan aralarında konuşmakta iken, Enver Paşa birden içeri girince susmuşlar. Başkumandan (Enver Paşa) merakla: “Herhalde bana dair bir şeyden bahsediyordunuz? Söyleyin bakalım! demiş. “Mustafa Kemal’in niçin terfi ettirilmediğini konuşuyorduk !” cevabını vermişler. Enver Paşa: “İşte!” demiş ve cebinden Çanakkale kahramanını tuğgenerallik rütbesine çıkaran tezkeresini göstermiş, sonra şunu ilâve etmiş : “Ama biliniz ki, O hiç bir şeyle memnun olmaz! General olur, korgenerallik ister! Korgeneral olur, orgenerallik ister! Orgeneral olur, müşirlik ister! Müşir yapsanız, bununla da yetinmez, Padişahlık ister!” Şevket Süreyya Aydemir’in hatıralarında yazıldığı üzere, Mustafa Kemal’e Enver Paşa’nın bu sözleri nakledildiği zaman kahkahalar ile gülerek cevabı şu olmuştur; ‘Ben, Enver’in bu kadar zeki ve ileri görüşlü olduğunu bilmezdim.’
Edward Herriot, Fransa Başbakanı, 1933
“Sizlere şunu söyleyeyim ki, ben Atatürk’e sekreter olmak isterdim. Sebebi de, O’nun her akşam sofrasında bulunup yüksek fikirleriyle beslenmek dileğinde oluşumdur.”
YÜZYILIMIZIN DAHİSİ
Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o büyük dahi
çağımızda Türk milletine nasip oldu.
D. Lloyd George
(Ingiltere Başbakanı)
O, YARINI GÖRÜRDÜ”
Atatürk, tarih boyunca gelip geçmiş en büyük devlet adamlarından biridir. Hiç bir zaman yaşadığı zamanın üzerinde durmamış, ileriyi görerek ona göre iş yapmıştır.
Atatürk’ü Mussolini ve Hitler gibi yöneticilerden ayıran nokta işte bu niteliktir. Onlar her yaptıklarında kendilerini düşünerek hareket ediyorlardı. Atatürk, kendisinden
ötesini, 20 – 30 yıl ilerisini görerek hareket ederdi
Lord Kinross
(Ingiliz Devlet Adamı)
(Ulus, 10 Kasım 1960)
EN BÜYÜK ATATÜRK
Tarih çok büyükler gördü.
Iskenderleri, Napolyonları, Washingtonları gördü.
Fakat yirminci yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk, bir Türk oğlu Türk kırdı.
L’Illustration Gazetesi,
Fransa
TARİHTE EŞİ OLMAYAN OLAY
Kadınlar başka hiç bir ülkede bu kadar hızla ilerlememişlerdir.
Bir ulusun bu derece değişmesi, tarihte, gerçekten eşi olmayan bir olaydır.
Daily Telegraph Gazetesi,
İngiltere
(Ulus, 16 Kasım 1938)
1. „TÜRKİYE ÖVÜNEBİLİR”
Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir…
Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır.
Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.
Eleftherios Venizelos
(Yunanistan Başbakanı)
„O’NA NASIL HAYRAN OLMAYAYIM?”
Paşa, size nasıl hayran olmayayım? Ben Fransa’da laik bir hükümet kurmuştum, bu hükümeti Papa’nın Paris’teki temsilcisinin yardımı ile papazlar devirdi.
Siz ise bir Halife’yi kovdunuz ve gerçek anlamıyla laik bir devlet kurdunuz. Siz, bu taasup içinde laikliği bu topluma nasıl kabul ettirdiniz?
Dehanızın büyük eseri laik bir Türkiye yaratmak olmuştur.
Edouard Herriot
(Fransa eski Başbakanı)
Franklin ROOSEVELT (A.B.D.Başkanı, 10 Kasım 1938)
“Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.
ATATÜRK SADECE BİZİM ÜLKEMİZİN DEĞİL TÜM DÜNYANIN KABUL ETTİĞİ İLERİ GÖRÜŞLÜ ETİK,VİZYONER,DÖNÜŞÜMCÜ KISACASI TAM BİR LİDERDİR.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ